Αθανασάκη Λουκία. “Το Βραβείο William Stanley Moss σε ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο”. Ariadne, no. 20-21 (May 4, 2016): 330–339. Accessed June 22, 2024. https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/328.