--, --. “Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ANTHONY A. LONG ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ”. Ariadne, no. 20-21 (May 4, 2016): 253–284. Accessed June 13, 2024. https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/222.