ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ Αγγέλα. “Οδυσσέας Τσαγκαράκης, Ευτυχισμένος που έκανε το ωραίο ταξίδι…”. Ariadne 22 (October 19, 2018): 253–257. Accessed September 22, 2023. https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/204.