--, --. “ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ TOY ΚΑΘΗΓΗΤH ÉTIENNE BALIBAR ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ”. Ariadne 22 (October 19, 2018): 223–224. Accessed September 30, 2023. https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/197.