Καράτζης Γιώργης. “Ode to GREGORY NAGY”. Ariadne 28 (April 28, 2023): 237–237. Accessed June 22, 2024. https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/1684.