Καστρινάκη Αγγέλα. “Gail Holst-Warhaft: μια Πηνελόπη στον προβληματικό ελληνικό παράδεισο”. Ariadne, no. 25-26 (November 23, 2020): 289–295. Accessed September 22, 2023. https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/1250.