Καστρινάκη Αγγέλα. “Προσφώνηση από την κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής”. Ariadne, no. 25-26 (November 23, 2020): 248–249. Accessed September 22, 2023. https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/1242.