--, --. “Κανονισμός Σπουδών και διδασκόμενα και εξεταζόμενα μαθήματα στους Τομείς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης (ακαδημαϊκό έτος 1982-1983)”. Ariadne 1 (June 1, 1983): 342–358. Accessed September 26, 2023. https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/1192.