--, --. “Προεδρικά Διατάγματα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης”. Ariadne 1 (June 1, 1983): 336–341. Accessed June 22, 2024. https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/1191.