--, --. “Κανονισμός Σπουδών και διδασκόμενα και εξεταζόμενα μαθήματα στους Τομείς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης (ακαδημαϊκό έτος 1983 - 1984)”. Ariadne 2 (December 5, 1984): 308–324. Accessed September 29, 2023. https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/1174.