--, --. “Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ακαδημαϊκό έτος 1983 - 1984”. Ariadne 2 (December 5, 1984): 299–307. Accessed May 26, 2024. https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/1173.