ΜΟΤΣΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ. “Κύριες κατευθύνσεις της μεταδόμησης του ρηματικού συστήματος της ελληνικής γλώσσας: Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΆ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ”. Ariadne 2 (December 5, 1984): 261–276. Accessed July 25, 2024. https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/1171.