ΜΟΤΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ. “Η επαναληπτικότητα μοντέλων καλλιτεχνικής σκέψης στις βαλκανικές λογοτεχνίες (18ος-19ος αι.)”. Ariadne 2 (December 5, 1984): 250–260. Accessed July 22, 2024. https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/1170.