ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. “Η απομυθοποίηση του Αυγούστου από τον Τάκιτο”. Ariadne 2 (December 5, 1984): 50–68. Accessed July 22, 2024. https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/1156.