--, --. “Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ακαδημαϊκά έτη 1985-87”. Ariadne 4 (June 1, 1988): 265–356. Accessed June 22, 2024. https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/1137.