Πολίτης Αλέξης. “Η προοπτική ενός αρχείου”. Ariadne 7 (June 1, 1994): 262–266. Accessed July 21, 2024. https://ejournals.lib.uoc.gr/Ariadne/article/view/1051.