Γκράτζιου Ό. “Μνήμη Στέλλας Παπαδάκη-Οkland”. Ariadne, vol. 10, June 2004, pp. 09-10, doi:10.26248/ariadne.v10i0.990.