Αλεξοπούλου Κ. “Logics of Myth: Meleager in Lliad”. Ariadne, vol. 11, June 2005, pp. 65-76, doi:10.26248/ariadne.v11i0.973.