Καστρινάκη Α. “Προσφώνηση από την πρόεδρο του Τμήματος Φιλολογίας”. Ariadne, no. 23-24, Apr. 2020, pp. 273-4, doi:10.26248/ariadne.v0i23-24.818.