--, .-.-. “ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Για την Άννα Μίσιου, τη δασκάλα, τη συνάδελφο, τη φίλη”. Ariadne, vol. 18, May 2016, p. 25, doi:10.26248/ariadne.v18i0.358.