Αθανασάκη Λ. “Το Βραβείο William Stanley Moss σε ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο”. Ariadne, no. 20-21, May 2016, pp. 330-9, doi:10.26248/ariadne.v0i20-21.328.