Αθανασάκη Λ. “Προσφώνηση της κοσμήτορος καθηγήτριας Λουκίας Αθανασάκη”. Ariadne, no. 20-21, May 2016, pp. 256-8, doi:10.26248/ariadne.v0i20-21.317.