--, .-.-. “Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ANTHONY A. LONG ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ”. Ariadne, no. 20-21, May 2016, pp. 253-84, doi:10.26248/ariadne.v0i20-21.222.