Αθανασάκη Λ. “Χαιρετισμός της κοσμήτορος της Φιλοσοφικής Σχολής, καθηγήτριας Λουκίας Αθανασάκη”. Ariadne, vol. 22, Oct. 2018, pp. 191-2, doi:10.26248/ariadne.v22i0.194.