Καστρινάκη Α. “Η λογοτεχνία στον πόλεμο”. Ariadne, no. 25-26, Nov. 2020, pp. 314-8, doi:10.26248/ariadne.v0i25-26.1255.