--, .-.-. “Προεδρικά Διατάγματα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης”. Ariadne, vol. 1, June 1983, pp. 336-41, doi:10.26248/ariadne.v1i0.1191.