--, .-.-. “Κανονισμός Σπουδών και διδασκόμενα και εξεταζόμενα μαθήματα στους Τομείς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης (ακαδημαϊκό έτος 1983 - 1984)”. Ariadne, vol. 2, Dec. 1984, pp. 308-24, doi:10.26248/ariadne.v2i0.1174.