--, .-.-. “Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ακαδημαϊκό έτος 1983 - 1984”. Ariadne, vol. 2, Dec. 1984, pp. 299-07, doi:10.26248/ariadne.v2i0.1173.