ΜΟΤΣΙΟΣ Γ. “Η επαναληπτικότητα μοντέλων καλλιτεχνικής σκέψης στις βαλκανικές λογοτεχνίες (18ος-19ος αι.)”. Ariadne, vol. 2, Dec. 1984, pp. 250-6, doi:10.26248/ariadne.v2i0.1170.