ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ε. “Η απομυθοποίηση του Αυγούστου από τον Τάκιτο”. Ariadne, vol. 2, Dec. 1984, pp. 50-68, doi:10.26248/ariadne.v2i0.1156.