--, .-.-. “Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ακαδημαϊκό έτος 1984 - 1985”. Ariadne, vol. 3, June 1985, pp. 309-57, doi:10.26248/ariadne.v3i0.1150.