Πολίτης Α. “Η προοπτική ενός αρχείου”. Ariadne, vol. 7, June 1994, pp. 262-6, doi:10.26248/ariadne.v7i0.1051.