--, .-.-. “ΧΡΟΝΙΚΌ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1991-1993”. Ariadne, vol. 7, June 1994, pp. 213-52, doi:10.26248/ariadne.v7i0.1049.