--, .-.-. “ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΝΤΕΛΗ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 25 ΜΑΙΟΥ 1993”. Ariadne, vol. 7, June 1994, p. 253, doi:10.26248/ariadne.v7i0.1048.