[1]
Δετοράκης Θ., “Hymnographers of Thessaloniki (6-12 c.)”, Ariadne, vol. 10, pp. 71–83, Jun. 2004.