[1]
Γκράτζιου Ό., “Μνήμη Στέλλας Παπαδάκη-Οkland”, Ariadne, vol. 10, pp. 09–10, Jun. 2004.