[1]
Αλεξοπούλου Κ., “Logics of Myth: Meleager in lliad”, Ariadne, vol. 11, pp. 65–76, Jun. 2005.