[1]
.-.-. --, “ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Για την Άννα Μίσιου, τη δασκάλα, τη συνάδελφο, τη φίλη”, Ariadne, vol. 18, p. 25, May 2016.