[1]
Καστρινάκη Α., “Gail Holst-Warhaft: μια Πηνελόπη στον προβληματικό ελληνικό παράδεισο”, Ariadne, no. 25-26, pp. 289–295, Nov. 2020.