[1]
Καστρινάκη Α., “Προσφώνηση από την κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής”, Ariadne, no. 25-26, pp. 248–249, Nov. 2020.