[1]
.-.-. --, “Προεδρικά Διατάγματα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης”, Ariadne, vol. 1, pp. 336–341, Jun. 1983.