[1]
ΜΑΛΤΕΖΟΥ Χ. Α., “Η φρούρηση των παραλίων του διαμερίσματος Ρεθύμνου: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΚΟΠΙΩΝ (1633)”, Ariadne, vol. 1, pp. 139–172, Jun. 1983.