[1]
.-.-. --, “Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ακαδημαϊκό έτος 1983 - 1984”, Ariadne, vol. 2, pp. 299–307, Dec. 1984.