[1]
.-.-. --, “Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ακαδημαϊκό έτος 1984 - 1985”, Ariadne, vol. 3, pp. 309–357, Jun. 1985.