[1]
.-.-. --, “Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ακαδημαϊκά έτη 1985-87”, Ariadne, vol. 4, pp. 265–356, Jun. 1988.