[1]
Πολίτης Α., “Η προοπτική ενός αρχείου”, Ariadne, vol. 7, pp. 262–266, Jun. 1994.