[1]
.-.-. --, “ΧΡΟΝΙΚΌ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1991-1993”, Ariadne, vol. 7, pp. 213–252, Jun. 1994.