[1]
.-.-. --, “ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΝΤΕΛΗ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 25 ΜΑΙΟΥ 1993”, Ariadne, vol. 7, p. 253, Jun. 1994.