Δετοράκης Θ. (2004) “Hymnographers of Thessaloniki (6-12 c.)”, Ariadne, 10, pp. 71–83. doi: 10.26248/ariadne.v10i0.994.