Γκράτζιου Ό. (2004) “Μνήμη Στέλλας Παπαδάκη-Οkland”, Ariadne, 10, pp. 09–10. doi: 10.26248/ariadne.v10i0.990.